Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

Việc theo đuổi lịch sử và nguồn gốc gia đình có xu hướng được định hình

admin

Bao gồm mong muốn tạo ra một vị trí cho gia đình của một người trong bức tranh lịch sử rộng lớn hơn, ý thức trách nhiệm bảo tồn quá khứ cho các thế hệ tương lai và sự hài lòng của bản thân trong cách kể chuyện chính xác. Nghiên cứu phả hệ cũng được thực hiện cho mục đích học thuật hoặc pháp y.

Các nhà phả hệ nghiệp dư thường theo đuổi tổ tiên của chính họ và của vợ hoặc chồng của họ. Các nhà phả hệ chuyên nghiệp cũng có thể tiến hành nghiên cứu cho những người khác, xuất bản sách về phương pháp phả hệ, giảng dạy hoặc sản xuất cơ sở dữ liệu của riêng họ. Họ có thể làm việc cho các công ty cung cấp phần mềm hoặc sản xuất tài liệu sử dụng cho các chuyên gia khác và nghiệp dư.

viVI