Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

Loại

Hoạt động dòng họ

Các cá nhân tiến hành nghiên cứu phả hệ vì một số lý do

Các cá nhân nghiên cứu phả hệ vì tò mò về di sản của họ. Sự tò mò này có thể đặc biệt mạnh mẽ ở những người có lịch sử gia đình bị mất hoặc không biết do, ví dụ, nhận con nuôi hoặc xa gia đình do ly hôn, chết hoặc các tình huống khác. Ngoài việc chỉ muốn biết thêm về họ là ai và họ đến từ đâu, các cá nhân có thể nghiên cứu phả hệ của họ để tìm hiểu về bất kỳ bệnh di truyền nào trong lịch sử gia đình họ.

Xem chi tiết

viVI