Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

Các cá nhân tiến hành nghiên cứu phả hệ vì một số lý do

admin

Các cá nhân nghiên cứu phả hệ vì tò mò về di sản của họ. Sự tò mò này có thể đặc biệt mạnh mẽ ở những người có lịch sử gia đình bị mất hoặc không biết do, ví dụ, nhận con nuôi hoặc xa gia đình do ly hôn, chết hoặc các tình huống khác. Ngoài việc chỉ muốn biết thêm về họ là ai và họ đến từ đâu, các cá nhân có thể nghiên cứu phả hệ của họ để tìm hiểu về bất kỳ bệnh di truyền nào trong lịch sử gia đình họ.

Ngày càng có nhiều mối quan tâm đến lịch sử gia đình trên các phương tiện truyền thông do quảng cáo và các chương trình truyền hình được tài trợ bởi các công ty gia phả lớn. Điều này, cùng với việc truy cập hồ sơ trực tuyến dễ dàng hơn và khả năng chi trả của các xét nghiệm DNA, vừa khơi dậy sự tò mò vừa cho phép những người tò mò dễ dàng bắt đầu điều tra tổ tiên của họ.

viVI