Chuyển đến nội dung Bỏ qua điều hướng chính Chuyển đến chân trang

Các gia đình hoàng gia, cả trong lịch sử và thời hiện đại

admin

Một số quốc gia và bộ lạc bản địa cho phép các cá nhân có được quyền công dân dựa trên phả hệ của họ. Ví dụ, ở Ireland và Hy Lạp, một cá nhân có thể trở thành công dân nếu ông bà của họ được sinh ra ở quốc gia đó, bất kể nơi sinh của họ hoặc của cha mẹ họ. Trong các xã hội như Úc hay Hoa Kỳ, vào thế kỷ 20, người ta ngày càng tự hào về những người tiên phong và những người xây dựng quốc gia. Việc thiết lập nguồn gốc từ những điều này đã và đang rất quan trọng đối với các xã hội dòng dõi, chẳng hạn như Những người con gái của Cách mạng Hoa Kỳ và Hiệp hội chung của Hậu duệ Mayflower.

Lịch sử gia đình hiện đại khám phá các nguồn địa vị mới, chẳng hạn như tôn vinh sự kiên cường của các gia đình đã sống sót sau nhiều thế hệ nghèo đói hoặc nô lệ, hoặc sự thành công của các gia đình trong việc hòa nhập giữa các ranh giới chủng tộc hoặc quốc gia.

viVI